prindi
ELKS osakondades läbiviidavaid KIK  2012 - 2013. aasta „Keskkonnateadlikkuse“ programmi projekte
 
2013 aastal käimasolevad projektid:
1.      Saaremaa osakonna projekt N 3569  – Natura hoiualad – liigihoidlikud alad“ 1.07.2012 – 1.02.2013. Projektijuht Elvi Viira. Projekt on lõpetamisel. Vt. ka artikkel „Ametikoolis toimus Natura ümarlaud“, - „Saarte hääl“, 15.01.2013.
2.      Jõhvi osakonna laste looduslaagrid „Loodus ja energia“, projekt N 4343, alamprogramm keskkonnahariduslik aktiivõpe. Otsus18.12.2012, lõpp ...          . Projektijuht Enn Käiss. Looduslaagrid 90 lapsele, muud tegevused.
3.      Jõhvi osakonna projekt N 4625, Õuesõppe matkapäev koolide õpilastele.
Otsus 18.12.2012. . Projektijuht Enn Käiss
4.      Jõhvi osakonna projekt N 4632 Looduskool juhendajatele“ IV etapp, algus 1.01.2013, lõpp 11.12.2013. (Koolituspäevad looduskasutusest õpetajatele, keskkonnaharidus töötajatele, retkejuhtidele koos praktilise tegevusega) . Projektijuht Enn Käiss
 
Lõpetatud ja lõpetamisel projektid:
1. Rapla osakonna projekt „Raplamaa loodusring“,  projekt N 156, algas mais 2011.. Projekt on lõpetatud 24.01.2013. Projektijuht Monika Laurits-Arro.
2.  Rapla osakonna projekt N 3099, „Lipstu nõmm – 75“. 1.05.2012. Edukalt lõpetatud 31.10.2012 Projektijuht Monika Laurits-Arro. 6. novembril toimus Lipstu nõmme looduskaitse alla võtmise 75.aastapäevale pühendatud konverents, mida ilmestas A.Kiini fotonäitus „Lipstu nõmme värvid ja vormid“ ja J.Jaaku film Lipstu nõmmest, mida saab vaadata: http://www.facebook.com/eestilooduskaitse.selts
3. Jõhvi osakonna "Looduskool juhendajatele III etapp" sai SA KIK nõukogu toetuse . Projekti N 2128, algus mais 2012, lõpetatud 4.12.2012. Projektijuht Enn Käiss
4. Jõhvi osakonna laste looduslaagrid „Loodus ja energia“, projekt N 2132 algus on 1.aprillil 2012, lõpetatud 1.11.2012 Projektijuht Enn Käiss
5. Jõhvi osakonna laste looduslaagrid „Loodus ja energia“, projekt N 2132, alamprogramm keskkonnahariduslik aktiivõpe. Lõpetatud 1.11.2012. Projektijuht Enn Käiss.
5. Saaremaa osakonna projekt „Nahkhiirtele oma kodu“, projekt N 1839, aprill-mai 2012. Lõpetatud 24.05.2012. Projektijuht Elvi Viira
6. Eesti Looduskaitse Seltsi üleriigiline kokkutulek-konverents, 28.-29.07.2012 Tõstamaal, projekt N 3205, Lõpetatud 15.01.2013. Projektijuht Juhan Telgmaa.